loader-gif

Zpracováváme

Chci přihlásit

Dítě

Sourozence

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor ve Frýdku - Místku ve vybraném termínu při 7. základní škole mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedeným účastníkem tábora.

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor ve Frýdku - Místku ve vybraném termínu při 7. základní škole mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedenými účastníky tábora.

Vyberte termín

Frýdek - Místek
Termín Volná místa
09.07.2018 - 13.07.2018 21 Vybrat termín
16.07.2018 - 20.07.2018 16 Vybrat termín
06.08.2018 - 10.08.2018 17 Vybrat termín
Pokračovat

Rekapitulace přihlášky

Dítě
Jméno
Příjmení:
Datum narození:
Dítě 2
Jméno
Příjmení:
Datum narození:


Zpět


Zákonný zástupce

Cena tábora je 1.900 Kč. Celou částku je nutno uhradit do do 10 dnů od data registrace.

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám emailem dorazí organizační pokyny k táboru a potřebné údaje k uskutečnění platby.

Přihlašovatel dítěte výslovně bere na vědomí, že nedílnou součástí smluvních podmínek kromě popisu předmětného tábora, jsou i smluvní podmínky, které jsou dostupné na stránkách www.rozjedse.cz/dokumenty, přičemž přihlašovatel dítěte odesláním elektronické přihlášky potvrzuje, že se s těmito podmínky seznámil, a jsou mu známy.